Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Garanti

Alle nye Audi leveres med 2 års garanti uten kilometerbegrensning. Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon, og vilkårene beskrives nærmere nedenfor.

Audi AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler dokumenterer i serviceheftet når garantien trer i kraft og begynner å løpe. For biler som er importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011 er denne garantien utvidet til en Norgesgaranti 5 år / 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først.

 

Garantien begynner å løpe når Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler overleverer den nye bilen til den første kjøperen eller når den nye bilen registreres første gang, avhengig av hva som inntreffer først. Uavhengig av dette begynner garantien å løpe når bilen er blitt utlevert, registrert eller tatt i bruk av en autorisert Audi-forhandler i EØS-området og i Sveits.


Audi AG har fastsatt en vedlikeholdsplan for hver enkelt modell som i detalj beskriver hva som skal utføres ved hver service på de aktuelle tidspunkt. Enhver ytelse etter garantien forutsetter at hver intervallservice er blitt gjennomført etter anvisningene fra Audi AG. Husk – serviceheftet er bilens logg, hvor det fremkommer om bilen er vedlikeholdt slik fabrikken foreskriver. Dokumentasjon som viser detaljer om hva som er foretatt vil kunne bli påkrevet. En utført serviceoppfølging vil også kunne ha stor betydning den dagen bilen skal selges!


For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må en autorisert Audi-serviceforhandler kontaktes for en utbedring. Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter i hht. norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav i hht. lov om produktansvar.


Garantien dekker ikke direkte slitasjedeler, dvs. enhver naturlig reduksjon av bilens funksjonalitet eller verdi som følge av bruk, som ikke skyldes mangler i materiale og produksjon.


Garantien gjelder ikke for leveranser fra andre leverandører (påbygg, ettermonterte komponenter i og på bilen) enn Audi AG, Harald A. Møller AS eller selgende forhandler, og heller ikke for mangler ved bilen som skyldes slike leveranser. Det samme gjelder for tilbehør som ikke ble montert og/eller levert av nevnte leverandører. Hvis bilen utleveres eller registreres utenfor EØS-området (som omfatter EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein) og Sveits, kan denne garantien ikke brukes som grunnlag for krav. Eventuelle krav i forbindelse med garantireparasjon foretatt i utlandet i bilens 3., 4. og 5. driftsår (Norgesgaranti) eller mangelsreklamasjon i hht. norsk lovverk må fremsettes til forhandler i Norge med tilhørende dokumentasjon og utskiftede deler.

Videre kan det ikke settes frem noe krav overfor Audi AG, importør Harald A. Møller AS eller Audi-serviceforhandler i hht. denne garantien når mangelen skyldes følgende forhold:

  • Bilen er blitt reparert, vedlikeholdt eller på annen måte behandlet ufagmessig av garantitakeren selv eller av tredjepart som ikke er autorisert Audi-serviceforhandler, eller
  • Anvisninger om drift, bruk og vedlikehold av bilen (f.eks. instruksjonsbok) ikke er blitt fulgt, eller
  • Bilen har fått skader som skyldes påvirkning fra andre eller ytre faktorer (f.eks. uhell, hagl, steinsprut, oversvømmelse), eller
  • Det er montert deler i eller på bilen som ikke er godkjent av Audi AG / Harald A. Møller AS for denne bruken, eller bilen er modifisert på en måte som ikke er godkjent av Audi AG / Harald A. Møller AS (f.eks. tuning), eller
  • Bilen er blitt behandlet unormalt eller er blitt brukt på en måte som ikke er forutsatt, f.eks. deltakelse i motorsportskonkurransereller overlast, eller
  • Garantitakeren ikke har meldt fra om en mangel uten ugrunnet opphold, eller
  • Garantitakeren til tross for oppfordring ikke har gjort det mulig å rette mangelen omgående.